Evropská infrastruktura pro výzkum holokaustu (EHRI) poskytuje online přístup k informacím o rozptýlených pramenech týkajících se holokaustu a přispívá k tomu, aby tyto dokumenty a zdroje byly lépe přístupné. EHRI je financována Evropskou komisí pod rámcovými programy FP7 a Horizont 2020.

Český uzel EHRI je v současnosti utvářen a v budoucnosti se stane součástí výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ infrastructure. Partnerskými organizacemi českého EHRI jsou: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Národní archiv, Památník Terezín a Institut Terezínské iniciativy.

MemoGIS

Historický geografický informační systém MemoGIS promítá na mapu Prahy data o obětech holokaustu, místech pronásledování a interakci s obyvateli města ve zužujícím se veřejném prostoru. Umožňuje téma zkoumat nejen z domácího či školního počítače, ale také přímo v prostoru města prostřednictvím mobilních zařízení. Více o projektu...

Holocaust.cz

Portál zpřístupňuje informace o historii genocidy Židů a Romů a databáze obětí holokaustu na území České republiky a digitalizovaných dokumentů.

Portál EHRI

Portál EHRI zpřístupňuje informace o materiálech týkajících se holokaustu v archivech v Evropě i globálně.

Dokumentový blog

EHRI Document Blog (Dokumentový blog) je prostor pro sdílení nových pohledů na dokumenty týkající se holokaustu, jejich prezentaci a interpretaci za použití digitálních nástrojů.

Terezín Research Guide

Komplexní, inovativní a snadno použitelný průvodce rozptýleným a fragmentárním archivním materiálem k historii ghetta Terezín.